Utajení

Vaším přístupem na tuto webovou stránku jsou na našem serveru pro statistické účely automaticky uložena možná identifikační data (IP adresa) a další údaje (datum, hodina, navštívené strany). Vyhodnocení těchto dat probíhá anonymní formou. Pokud nám pošlete e-mail, bude Vaše e-mailová adresa použita pouze pro korespondenci s Vámi. Jestliže nám zašlete e-mail, vycházíme z toho, že je požadována i odpověď e-mailem, pokud desílatel nepožádá o jinou formu komunikace. Upozorňujeme na to, že každý přenos dat přes internet  probíhá nezajištěně a data tak mohou být známa, použita nebo zfalšována neoprávněnými osobami. Osobní data jsou pro nutnou dobu zpracování Vaší poptávky shromažďována. Nejsou předávána dál a nejsou používána pro jiné, než jmenované účely.

Informace k používání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analýzovou službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „Cookies“, textová data, která jsou uložena na Vašem počítači a která umožňují analýzu používání webové stránky prostřednictvím Vás. Pomocí Cookie vytvořené informace o Vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP-adresy) je přenesen na server Google v USA a tam uloženy. Google bude tyto informace používat, aby vyhodntila Vaše používání webové stránky, aby sestavila hlášení a aktivitách webové stránky pro provozovatele webové stránky a k vytvoření dalších s použitím webových stránek a využití intenetu spojených služeb. Google tyto informace případně přenese na třetí, pokud to bude zákonně předepsáno nebo pokud třetí tato data z nařízení Google zpracovávají. Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalaci Cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho Browser softwaru; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě popřípadě nebudete moci v celém rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracováním o Vás Googlem shromážděných dat výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem. Proti shromažďování dat a jejich uložení může být kdykoliv s účinností do budoucnosti vznesena námitka. Vzhledem k diskusi o použití analýzových tools s úplnou IP adresou bychom chtěli upozornit na to, že tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“ a tudíž jsou IP adresy zpracovávány jen ve zkrácené podobě, aby bylo vyloučeno přímé vztažení na konkrétní osobu.

Veřejný seznam jednání

BDSG předepisuje v § 4g odst. 2 věta2, že pověřenec pro ochranu dat má vhodným způsobem následující údaje dle § 4e odst. 1 č. 1  až, dát k dispozici. Tomuto nařízení jsme dostáli. Na individuální žádost nebereme zřetel.

Zodpovědná firma:
Zambelli - technik, spol. s r.o.
 
Poštovní adresa: Domoradice 177, Český Krumlov, 381 01
Telefonní číslo: +420 386305010
Faxové číslo: +420 386305042
E-mail: info(at)zambelli.cz

Vedení firmy:
Franz Grill

Určení účelu výběru dat:

Výběr dat, zpracování dat nebo využití dat v níže uvedených podnikáních probíhá výhradně účelově k provedení obchodního účelu. Předmětem podnikání je výroba, zpracování, distribuce a montáž artiklů odvodnění střech, kovových střešních systémů, regálových a archivačních systémů a i průmyslové zpracování kovů a dodávky pro karavanový průmysl.

Postižená skupina osob:

V podstatě jsou k následujícím skupinám (fyzické osoby) shromažďována, zpracovávaná a využívána osobní data, pokud je to potřebné pro splnění obchodního účelu.

 • Zaměstnanci, důchodci a uchazeči (personální data pro personální správu, - rozvoj, - řízení, -vyúčtování, - školení)
 • Zákazníci (adresy, smluvní data, pokud jsou nutná pro vyřízení smlouvy, řídící data, popřípadě jiná data, která jsou potřebná pro řádný a přiměřený průběh obchodního vztahu.)
 • Obchodní partneři (adresy, data o vyúčtování a výkonech)
 • Dodavatelé (adresy, data o vyúčtování a výkonech)
 • Kontaktní osoby k výše uvedeným skupinám i tak dalece, když se přitom jedná o právnické osoby, kontaktní data jakož i informace o péči o zákazníka


Příjemce dat nebo kategorie příjemců:

 • Interní oddělení, která se podílejí na provedení daných obchodních procesů (personální správa, účtárna, marketing, distribuce, telekomunikace a IT)
 • Spojené firmy, které z důvodu koncernu úzce kooperují se zodpovědnými místy
 • Externí místa, která se podílejí na průběhu obchodních procesů (partneři v rámci výše uvedených obchodních procesů)
 • Externí příjemci zakázek dle § 11 Spolkového zákona o ochraně dat (BDSG)
 • Úvěrové ústavy (platby mzdy, platební styk v rámci obchodních procesů, uvedených pod bodem 5)
 • Veřejná místa, která data obdrží z důvodu zákonných předpisů (např. sociální pojišťovna, finanční úřad; jen data zaměstnanců).
 • Spojení pojistitelé (např. v rámci podnikového důchodového zabezpečení atd.)


Předepsané lhůty pro smazání dat:

Smazání dat proběhne po uplynutí zákonných lhůt pro uchování dat, v jejich vždy aktuálně platném a používaném znění. Data, která nepodléhají archivační době jsou po uplynutí účelového závazku smazána.

Plánovaný přenos dat do třetích států:

Předání dat třetím osobám proběhne pouze v rámci potřebné komunikace pro splnění smlouvy, jakož i jiných v BDSG výslovně jmenovaných výjimkách.

Všeobecný popis pro bezpečnost zpracování:

Zpracováním dat pověření zaměstnanci se písemně zavázali k dodržení utajení dat (§5 BDSG). Veškerá data jsou technicky chráněna proti neoprávněnému přístupu (kontrola přístupu), k tomu potřebná opatření jsou neustále přizpůsobována technickému stavu. Elektronické předávání dat probíhá dle aktuálního technického standardu. Proti případnému porušení nebo ztrátě dat jsou denně vytvářeny zálohové soubory.

S případnými otázkami se můžete obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu dat:

Adresa:
Zambelli - technik, spol. s r.o.
Poštovní adresa:  Domoradice 177, Český Krumlov, 381 01
Telefonní číslo: +420 386305010
Faxové číslo: +420 386305042
E-mail: info(at)zambelli.cz